Πόλις έλλω

Πόλις έλλω

«Θεατρική Ομάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου»

Γεωργίου Καλογεράκη

Μουσική: Αντώνης Ζαχαράκης