Πόλις έλλω

Πόλις έλλω

“Θεατρική Ομάδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου”

Γεωργίου Καλογεράκη

Μουσική: Αντώνης Ζαχαράκης