Σούλα Δασκαλομαρκάκη – Μίλα μου

     

 

ΕΝ ΗΧΩ 2006

«Στη γειτονιά της κυρά Λένης»  Στίχοι: Σούλα Δασκαλομαρκάκη – Μουσική: Αντώνης Ζαχαράκης

«Τα μάτια σου τα ένοχα» Στίχοι: Νίκος Μολδοβανίδης – Μουσική: Αντώνης Ζαχαράκης