Σούλα Δασκαλομαρκάκη – Μίλα μου

     

 

ΕΝ ΗΧΩ 2006

“Στη γειτονιά της κυρά Λένης”  Στίχοι: Σούλα Δασκαλομαρκάκη – Μουσική: Αντώνης Ζαχαράκης

“Τα μάτια σου τα ένοχα” Στίχοι: Νίκος Μολδοβανίδης – Μουσική: Αντώνης Ζαχαράκης