Στέλιος Μπικάκης – Κρητών νόστος

     

 

MBI 2008

«Το μάθημα» Στίχοι: Γιώργος Κουτάντος – Μουσική: Αντώνης Ζαχαράκης