Στέλιος Μπικάκης – Κρητών νόστος

     

 

MBI 2008

“Το μάθημα” Στίχοι: Γιώργος Κουτάντος – Μουσική: Αντώνης Ζαχαράκης