Γιώργος Μανωλιούδης & Παντελής Μανουκαράκης – Βόρεια του νότου

"ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ" - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ