Έναρξη συνεργασίας με την R-stick

Ευχαριστώ θερμά την εταιρία  R – stick   και τους εκπροσώπους της στην Ελλάδα για την υποστήριξη τους!
Thanks for your support R – stick!

21306_10203821248356297_1755647988685940769_n